Weber Klubben - Det offisielleWeber grill community
Nå med  medlemmer

Juridisk meddelelse fra Weber-Stephen Nordic

Weber-Stephen Products Co. (også kalt Weber) har skapt og vedlikeholder denne nettsiden ("nettside") for å gi deg tilgang til personlig underholdning, informasjon, undervisning, deling av kunnskap og kommunikasjon.

Bare se for deg selv! Du kan laste ned materialer fra nettsiden til personlig bruk, og ikke til virksomhetsformål, forutsatt at du også bevarer de opplysningene om opphavsrett og andre eiendomsrettigheter, som materialene inneholder. Du må ikke, uten Webers skriftlige tillatelse, distribuere, endre, overføre, gjenbruke, rapportere eller bruke nettsidens innhold, inkludert tekst, bilder, lyd og video, til offentlige formål eller virksomhetsformål.

Ved å registrere deg godtar du følgende vilkår og betingelser ("Vilkår og betingelser") og alle gjeldende lover på området. Ved å gå inn på nettsiden og utforske den godtar du uten begrensninger eller forbehold nedenstående vilkår og betingelser, og dessuten godtar du at alle andre avtaler mellom deg og Weber erstattes, og mister sin betydning eller virkning. Du kan få tilgang til denne juridiske siden ved å klikke på opphavsrettlinjen, hvor som helst på nettsiden.

Vilkår og betingelser

 1. Med mindre annet ikke er angitt bør du anta at alt du ser på nettsiden er beskyttet av opphavsrett, og kan ikke brukes på andre måter, uten skriftlig tillatelse fra Weber, enn de som er angitt i disse vilkår og betingelser, eller i teksten på nettsiden.

 2. Weber verken garanterer eller tilkjennegir at din bruk av materialer på nettsiden ikke krenker rettigheter som tilhører tredjeparter, som ikke eies av eller er knyttet til Weber.

 3. Selv om Weber omhyggelig påser at opplysningene på nettsiden skal være korrekte og ajourførte, verken garanterer eller tilkjennegir Weber at opplysningene er korrekte. Weber påtar seg ingen erstatningsplikt og ikke noe ansvar for feil eller mangler i nettsidens innhold. Weber kan til enhver tid endre disse sidene, og endringene kan trer i kraft uten forutgående varsel.

 4. Du bruker og navigerer deg rundt på nettsiden på eget ansvar. Verken Weber eller noen annen part, som er involvert i å designe, fremstille eller levere nettsiden, påtar seg erstatningsansvar for direkte skader, tilfeldige skader, følgeskader, indirekte skader eller straffeskader som oppstår som følge av din tilgang til eller bruk av nettsiden. Uten begrensning av ovenstående stilles alt på nettsiden til rådighet "som det er", uten noen form for uttrykkelig eller underforstått garanti, inkludert, men ikke begrenset til de underforståtte garantiene for salgbarhet, egnethet til et bestemt formål eller at det ikke krenker tredjeparts rettigheter.

 5. Weber kan ikke holdes ansvarlig for innhold som er lagt til av brukere/medlemmer av fellesskapet, men vil til enhver tid forsøke å styre innholdet og ta konsekvensen av dette, hvis innholdet betraktes som krenkende og/eller ikke passende for Weber-merket og fellesskapet Weber-klubben. Hvis du legger til innhold som overtrer reglene for fellesskapet, får du første gang en advarsel. Andre gang vil du uten videre bli utestengt fra fellesskapet. Du får ikke medlemskontigenten refundert, hvis du blir utestengt.

 6. Enhver form for kommunikasjon eller materiale, som du (eller andre ved hjelp av ditt brukernavn og ditt passord) overfører til nettsiden via e-post eller opplasting, inkludert data, spørsmål, kommentarer, forslag eller lignende, er og vil bli behandlet som ikke-fortrolig og er ikke beskyttet av opphavsrett.
  Alt som du overfører eller legger til kan brukes av Weber eller tilknyttede selskaper til ethvert formål, inkludert, men ikke begrenset til reproduksjon, videreføring, overføring, offentliggjøring, utsending og fremsending med post, uten at du mottar godtgjørelser for dette. Vi vil imidlertid i de fleste situasjoner informere om dette før bruk. Dessuten kan Weber, uten godtgjørelse, fritt bruke ideer, konsepter, kunnskap og teknikker som inngår i kommunikasjonen du sender til nettsiden, til hvilket som helst formål, inkludert, men ikke begrenset til utvikling, produksjon og markedsføring av produkter.

 7. Bilder av personer og steder på nettsiden enten tilhører eller brukes med tillatelse fra Weber. Du kan ikke bruke eller tillate andre å bruke disse bildene, med mindre du har fått en spesiell tillatelse fra Weber-Stephen Nordic.

  Bilder som er opplastet av medlemmer av fellesskapet betraktes også som ikke-fortrolig og er ikke beskyttet av opphavsrett, og kan brukes av Weber i forbindelse med markedsføringsaktiviteter for Weber-klubben. Vi vil imidlertid i de fleste situasjoner hente inn tillatelse om dette før bruk.

 8. De varemerker, logoer og servicemerker (samlet kalt "Varemerker") som vises på nettsiden, er registrerte og ikke-registrerte varemerker for Weber og andre. Weber har ikke gjennomgått alle nettsidene som det er koblet til fra hjemmesiden, og påtar seg ikke noe ansvar for innholdet av sider utenfor nettsiden, eller andre nettsider, som det kobles til fra nettsiden. Hvis du kobler til andre sider utenfor nettsiden, eller andre nettsider, skjer dette på egen risiko.

 9. Selv om Weber av og til overvåker og gjennomgår diskusjoner, chatter, tillegg, overføringer, meldingstavler (elektroniske oppslagstavler) og lignende på nettsiden, er Weber ikke forpliktet til å gjøre dette og påtar seg heller ikke noe ansvar, eller noen erstatningsplikt, for innholdet i ovennevnte eller for feil, injurier, ærekrenkelser, bakvaskelse, mangler, usannheter, uanstendigheter, pornografi, blasfemi, farer eller unøyaktigheter i opplysningene på disse stedene på nettsiden.
  Det er forbudt å legge til eller overføre ulovlig, truende, ærekrenkende, injurierende, krenkende, støtende, pornografisk eller blasfemisk materiale, eller annet materiale som kan utgjøre eller oppmuntre til atferd som kan betraktes som kriminell, danne grunnlag for privat erstatningsansvar eller på annen måte bryte loven. Weber vil samarbeide fullt ut med enhver lovgivende myndighet eller domstol som ber eller pålegger Weber om å opplyse om identiteten til en person, som har lagt til slik informasjon eller slikt materiale.

 10. [NY pr. 08.08.2009]
  Weber-klubben er for folk som dyrker sin lidenskap rundt Webergrillen og dens mange muligheter.

  I Weber-klubben settes det bare fokus på Webers forskjellige grillmodeller (inkl. Ducane). Derfor vil debatter, innlegg og annet innhold angående andre grillprodusenters modeller, samt deres tilbehør, høflig bli henvist til lignende fora på Internett.

  Weber-klubben er ment for å inspirere hverandre til å ha det enda morsommere når vi lager mat på vår Weber – og derfor er bruk av tredjepartstilbehør (ikke-konkurrerende) alltid akseptert, så lenge det IKKE har karakter av direkte salgsfremmende aktiviteter.
  Med salgsfremmende aktiviteter menes: koblinger til konkurrerende nettsider eller omtale i en slik form, at det fungerer som målrettet markedsføring av produktet.
  Vi er jo her for å inspirere hverandre – ikke selge "alt mellom himmel og jord"!

  Det er kun redaktørteamet som, etter eventuelle innspill fra medlemmer, avgjør hvordan innhold skal karakteriseres, og iverksetter nødvendige tiltak.

 11. Weber kan til enhver tid revidere disse vilkårene og betingelsene ved å oppdatere denne teksten. Du er bundet av slike endringer og bør derfor jevnlig besøke denne siden for å orientere deg om de gjeldende vilkåene og betingelsene, som du er bundet av.


  Weber-Stephen Nordic